Avancerad datamapping i Dynamics CRM


Ett av de viktigaste kriterierna vid val av ett nytt CRM system är att det skall vara enkelt att migrerar datan från det gamla systemet. Historik är viktigt och utgör ofta grundlaget för hur kunder skall hanteras i framtiden.


Data Migration Managern som följer med till Dynamics CRM är ett kraftfullt verktyg i rätt händer men det kräver att personen som konfigurerar den vet vad han eller hon gör.


Vårt produktteam har på sin blog ett intressant inlägg om Avancerad Datamapping i Data Migration Managern för Dynamics CRM som bör läsas.


- David Orlander


 Abonnera på nyheter via RSS|
Abonnera på nyheter via Email


Skip to main content