Varför fungerar inte Bulk Edit i Microsoft Dynamics CRM del 2


Tidigare skrev jag en artikel om varför Bulk Edit i Microsoft Dynamics CRM inte fungerade på en del objekt.  Det hade att göra med rättigheter som gick att förändra i settings.


Det finns ytterligare ett tillfälle när Bulk Edit inte fungera på enskilda fält. Om du har ett event som triggas av en händelse i ett fält slås möjligheten till Bulk Edit av, detta gäller oavsett om du har ett script som event eller inte.


- David Orlander


 Abonnera på nyheter via RSS|
Abonnera på nyheter via Email

Skip to main content