Att implementera Microsoft CRM


Tidigare har jag skrivit om den implementationsmetodik som vi släppt till våra partners som teknat en Service Plan, Microsoft Dynamics Sure Step Methodology

Ett mycket bra sätt att säkra implementationen och minimera riskerna för att något skall gå fel.

Mitch Millam har skrivit en intressant artikel om implementation som kanske inte är lika detaljerad som Sure Step men ändå belyser en hel del viktiga poänger när det gäller implementation.

1. Ta små steg i taget, försök att begränsa omfånget för att förenkla implementationen.

2. Se till att träna dina användare så att de känner till hur systemet fungerar och kan utnyttja den funktionalitet som finns och som ni faktiskt har betalat för.

3. Slutligen, gör regelbundna kontroller för att se hur det går. Använder folk systemet? Fungerar det som det är tänkt? Bidrar det med något?

Här finner ni Mitch Millams arikel om implementation av Microsoft CRM

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS|
Abbonera på nyheter via Email

Comments (1)
  1. Tidigare har jag skrivit om den implementationsmetodik som vi släppt till våra partners som teknat en

Comments are closed.

Skip to main content