4 exempel på hur du låter workflow göra ditt jobb


Det är många saker man borde göra men att hinna med allt är omöjligt...


Genom att automatisera arbete och uppgifter kan du minska din och dina medarbetares arbetsbelastning och på så sätt få mer tid till det som är viktigt.


Michael Cross har skrivit en läsvärd artikel om just detta: Automating Tasks in Microsoft CRM using Workflow


- David Orlander


Skip to main content