Ge mig 3 minuter – Så synliggör jag dina Key Performance Indicators


I inlägget Hur Best Practice ökar dina möjligheter att vinna med 500 % beskrev vi hur du kan öka din effektivitet flera hundra procent genom att analysera och systematisera sättet du arbetar på. Ok, nu har du gjort det men hur ser du om du faktiskt har förbättrat dig? Hjälpte det ? Var det bortkastad tid? Hur många procent bättre blev vi?


Detta är omöjligt att svara på om du inte börjar mäta och analysera datan som samlats in av ditt system. Detta bli dina Key Performance Indicators (KPI) som du skall följa upp för att mäta förbättringar och ge svar på frågor som är relevanta för dig i din roll i företaget.


Till exempel  • Hur många fler leads klarar vi att generera? (Försäljningsansvarig)

  • Hur mycket förkortades tiden det tar att hjälpa en kund på? (Serviceansvarig)

  • Vilka kampanjer gav mest pengar tillbaka i form av nya beställningar? (Marknadsföringansvarig)

Genom att publisera ut dessa värden i en så kallad Dashboard  synliggörs KPI:erna i organisationen vilket ger ett klart och tydligt mål att arbeta emot.


Med andra ord, en Dashboard ger snabbt en översiktlig bild över hur företaget ligger till i förhållanden till de satta KPI:erna och tack vare att datan samlas in i via CRM systemet kan du i realtid följa utvecklingen mot de målvärden som satts upp.


För att enkelt synliggöra dina Key Performance Indicators i en Dashboard följ instruktionerna i denna artikel ( Sharepoint services som används ingår i Windows 2003)


- David Orlander

Skip to main content