Bli av med dina datakvalitetsproblem för alltid


Vad beror problem med datakvalitet på?


1. Misstag?


X. Svåranvändbara system?


2. Bristande rutiner?


Kan man kryssa i fler? Är det tillåtet att helgardera?


Min gissning är att samtliga alternativ är en bidragande orsak till problemen med datakvalitet vi upplever.


Svåranvändbara system minskar användandet av det vilket i sin tur minskar mängd insamlade datan. Misstag och bristande rutiner i tillägg försämrar kvaliteten och förminskar värdet av systemet ytterligare. 


Vem vågar lita på dålig data om den ena hälften är felaktig och den andra saknas...? Vad har du för nytta av den?


Förmodligen väldigt liten eller igen alls faktiskt. Tanken är ju att du skall samla in och strukturera den ostrukturerade datan för att underlätta analys och svara på frågor som f. eks
  • Vad gör mina säljare?


  • Lägger de sin tid på rätt saker?


  • Hur stor del av mina kunder är nöjd med supporten?


  • Hur lång tid tar det att lösa problemen?

Microsofts medicin på datakvalitetsproblemen är att erbjuda enkla och välkända gränssnitt genom integrera Microsoft CRM i Office paketet för att få upp användandegraden och minska antalet felinmatningar.


(Undersökelser visar att 70% av arbetstiden för kontorsarbetare sker i emailprogramvaran och med över 200 miljoner användare av Outlook är chansen stor att det första program som du startar på morgonen när du kommer till jobbet är just Outlook. Varför då inte helt integrera CRM i Outlook?)


Rutiner eller Best Practices(se inlägget Hur Best Practice ökar dina möjligheter att vinna med 500 %) implementeras i programvaran för att få ett enhetligt sätt att arbeta på och på så sätt försäkra sig om att viktig data kommer in i systemet.


Relativt enkla handgrepp för att både öka mängden data i systemet och höja kvaliteten på den. Först efter det visar dina rapporter en verklig bild av hur din verksamhet faktiskt ser ut.


 - David Orlander


Skip to main content