5 steg för att vertikalisera din CRM lösning


Vi på Microsoft vill ju gärna tro att våra lösningar är lätta att anpassa, inte bara vid implementationstillfället men också vart eftersom dina krav förändras. Dynamiska system är ett måste om din plan med IT är att stötta verksamheten.


 


Här följer ett exempel på hur du med fem enkla steg kan vertikalisera din lösning för till exempel Bilbranschen.


 
Steg


Tillvägagånssätt


I systemet (webklienten)


1


Gå in under Inställninger för att skapa den nya entiteten. Välj namnet på entiteten (Bil) och i vilka områden den skall visas (f. eks Försäljning, Marknadsföring, Service)


InställningaràAnpassningàNy


2


Lägg till de Fält av information du vill spara kring Bil (f.eks Reg.nr, Märke, Modell)


BilàAttributàNy


3


Placera fälten på visningsvyn, lägg till de sektioner och Tabbar du vill använda för att strukturera information kring Bil entiteten


BilàVisninger & VyeràFormàAdd Tab/Section/Field


4


Skapa relationer till entiteten bil (f.eks Ägare, Företag)


BilàRelationeràNytt förhållande


5


Publisera entiteten till användarna


BilàPublisera


 


Nu är du färdig att börja, den nya entiteten är publiserad till användarna och information kring din nya entitet Bil kan börja sparas direkt.


 


Är du en bilhandlare kan du nu lägga upp workflow som automatiskt skickar ut bokningar för däckskifte två gånger om året eller service 1-2 gånger om året beroende på hur mycket bilen körs (detta vet du nu eftersom du lägger in datan i CRM systemet)


 


Ett enkelt sätt att öka din merförsäljning och samtidigt erbjuda suverän service till dina kunder.


 


-          David Orlander

Skip to main content