Min Top 10 lista på genvägar i Microsoft CRM


Mus i all ära men ju mer du jobbar med en produkt ju mindre vill du använda musen


Här är min Top 10 lista på genvägar i Microsoft CRM

Top 10 genvägar i Microsoft CRM


För att göra detta


Tryck


Välj all text i fältet


CTRL+A


Stäng den aktiva sidan


ALT+F4


Flytta till nästa fält


TAB


Flytta tillbaka till fältet innan


SHIFT+TAB


Spara


CTRL+S el. SHIFT+F12


Spara och stäng


ALT + S


Öppna/Stäng Form Assistant


CTRL+SHIFT+F


Ångra och stäng sidan


ESCAPE


Radera ett record


CTRL+D


Spara och öppna en ny sida


CTRL+SHIFT+S


- David Orlander

Skip to main content