Introduktion till SOA Advanced Application Blocks

SOA Advanced Application Blocks är en samling av applikationsblock (á la Enterprise Library) som är baserade på mönster som vi konsulter har samlat på oss, tillsammans med partners och kunder, genom engagemang vid framtagandet av tjänsteorienterade lösningar. Applikationsblocken ämnar att hjälpa den enskilda utvecklaren vid implementeringen av applikationer som skall ingå i en tjänsteorienterad arkitektur…