REST med WCF 4 Beta 1

Med WCF 4 introduceras en hel del nyheter. Denna artikel fortsätter på det REST-tema jag påbörjade tidigare och fokuserar specifikt på vad som är nytt i WCF 4 Beta 1 som hjälper oss i byggandet av REST-tjänster. Inte helt oväntat är det till stor del funktionalitet som vi känner igen från REST Starter Kit som…


Tillbaka till framtiden med REST

Vad är det för skillnad mellan en REST-tjänst och en "vanlig" Webbtjänst? Är REST bättre än SOAP? Hur gör vi för att använda det i våra system? Diskussionen kring REST, eller Representational State Transfer, har på senare tid blommat upp rejält och jag möts lite nu och då av frågorna ovan. Träffar jag istället någon…

2

Synkronisering och Offlinestöd på köpet – Live Mesh!

Live Services är en del av Azure Services Platform (Azure) . Inom denna låda av Azure finner du tjänster som Live ID, Live Mesh, Contacts, Photo Gallery, Spaces med flera. Många av dessa tjänster känner du säkert igen sedan tidigare. Live Mesh (Mesh) kanske du, precis som jag, använder  för att synkronisera filer mellan olika…

1

Windows Azure datalagring – Tables

I min förra artikel skrev jag om hur du kan lagra filer i Windows Azure Blob Storage med hjälp av WCF REST Starter Kit. I Azure Blobs lagrar du som bekant ostrukturerad information som t ex dokument och bilder. Windows Azure Tables är byggt för att erbjuda dig en plats att lagra strukturerad information i…

2

Windows Azure datalagring – Blobs

Introduktion till Windows Azure datalagring I Windows Azure finns det tre erbjudanden för datalagring. Dessa tre erbjudanden går under namnen Blobs, Tables och Queues. Dessa tre har olika syften vilka jag kommer behandla i denna post och två kommande poster. Blobs, Tables och Queues kan användas var och en för sig, men säkerligen kommer du…

3