Stubs with “ActiveRecord for Azure”

In a previous post I showed how to do basic CRUD operations with my sample ActiveRecord implementation for Windows Azure Tables. The attentive reader probably noticed my use of ASP.NET MVC and static methods on the entity for operations like Find and Delete. Most of the times statics like this are bad when it comes…


Att enhetstesta WCF-tjänster

Jag möts gång på gång av tappra försök till att “enhetstesta” WCF tjänster där det i själva verket har resulterat i mer eller mindre komplexa integrationstester. Anledningarna till detta har oftast sin grund i att det man byggt nyttjar WCF:s OperationContext eller ServiceSecurityContext för att hämta information från inkommande meddelande eller anropande användare. OperationContext och…


Routing med WCF 4

Att införa en eller flera sk Message Routers i sin tjänsteorienterade lösning görs av olika anledningar. Vanligtvis rör det sig om mer avancerade behov som att kunna brygga mellan protokoll och transport sätt, versionshantera kontrakt, centraliserad säkerhetshantering med mera. Den grundläggande förmågan som Routern har för att möjliggöra allt detta är att inspektera inkommande meddelande…


Introduktion till SOA Advanced Application Blocks

SOA Advanced Application Blocks är en samling av applikationsblock (á la Enterprise Library) som är baserade på mönster som vi konsulter har samlat på oss, tillsammans med partners och kunder, genom engagemang vid framtagandet av tjänsteorienterade lösningar. Applikationsblocken ämnar att hjälpa den enskilda utvecklaren vid implementeringen av applikationer som skall ingå i en tjänsteorienterad arkitektur…


.NET Service Bus och Managed Services Engine är bästa vänner

Många håller nog med mig om att .NET Service Bus är en av de ballaste tjänsterna som Azure Services Platform erbjuder. I praktiken är det ett DMZ i molnet som erbjuder sina användare mycket kraftfulla kommunikationsmönster. Mer generell information om .NET Service Bus finner du här. Ett konkret problem som har dykt upp i samband…


Renare tjänsteimplementation med Enterprise Library

I min förra post skrev jag hur vi med Unity kan löskoppla tjänsteimplementationens beroenden på ett smidigt sätt. Unity kommer med Enterprise Library från v4.0 alternativ som en separat nedladdning. I April 2007 (snart 2år!) släpptes v3 av EntLib och introducerade då Validation Application Block samt nya funktioner i Exception Handling Application Block för bland…

1

WCF och Dependency Injection

Dependency Injection (Jag håller mig till engelska begrepp, Beroende Injektion låter inget vidare) är något som är på bred frammarsch och antalet ramverk för detta på .NET plattformen ökar kontinuerligt. i och med släppet av Enterprise Library 4.0 fick vi även tillgång till Unity. (Jag har hört historier om att det var gänget bakom Codeplex…

2