Principer för tjänstedesign

Nyttan med Tjänster är som störst när de återanvänds om och om igen. Detta är en av anledningarna till varför Webbtjänster (oftast SOAP/HTTP) är ett populärt sätt att implementera dessa Tjänster – det ger oss nåbarhet från många olika plattformar. Med nåbarheten kommer också möjligheten till återanvändning. Allt för sällan finns det ett gemensamt register…

1

.NET Service Bus och Managed Services Engine är bästa vänner

Många håller nog med mig om att .NET Service Bus är en av de ballaste tjänsterna som Azure Services Platform erbjuder. I praktiken är det ett DMZ i molnet som erbjuder sina användare mycket kraftfulla kommunikationsmönster. Mer generell information om .NET Service Bus finner du här. Ett konkret problem som har dykt upp i samband…


Managed Services Engine 7 släppt

Igår släpptes Managed Services Engine (MSE) version 7, eller February 2009 CTP som den också kallas. På CodePlex beskriver introducerar vi MSE’n på följande vis: “ The Managed Services Engine (MSE) is one approach to facilitating Enterprise SOA through service virtualization. Built upon the Windows Communication Foundation (WCF) and the Microsoft Server Platform, the MSE…