Kanban med Team Foundation Server på 15 minuter

Det börjar ploppa upp en del verktyg på nätet för att hålla koll på sina projekt med hjälp av ett sk Kanban Board. Idén i sig härstammar från Taiichi Ohno’s produktionssystem med ursprung hos Toyota. Jag dyker inte in djupare än så i historien och mina tankarna kring Kanban och Lean. Med denna artikel vill…

1