Introduktion till SOA Advanced Application Blocks

SOA Advanced Application Blocks är en samling av applikationsblock (á la Enterprise Library) som är baserade på mönster som vi konsulter har samlat på oss, tillsammans med partners och kunder, genom engagemang vid framtagandet av tjänsteorienterade lösningar. Applikationsblocken ämnar att hjälpa den enskilda utvecklaren vid implementeringen av applikationer som skall ingå i en tjänsteorienterad arkitektur…


Var med och prioritera Enterprise Library 5 Product Backlog

Nu har du chansen att verkligen vara med och påverka vad som kommer med i Enterprise Library 5. Det finns i dagsläget ett 100 tal stories identifierade , vilka är viktade enligt t-shirt modellen (S, M, L.. ). Dessa vill EntLib gänget ha hjälp med att prioritera. Du får 100 poäng att fördela mellan dem….


Renare tjänsteimplementation med Enterprise Library

I min förra post skrev jag hur vi med Unity kan löskoppla tjänsteimplementationens beroenden på ett smidigt sätt. Unity kommer med Enterprise Library från v4.0 alternativ som en separat nedladdning. I April 2007 (snart 2år!) släpptes v3 av EntLib och introducerade då Validation Application Block samt nya funktioner i Exception Handling Application Block för bland…

1

WCF och Dependency Injection

Dependency Injection (Jag håller mig till engelska begrepp, Beroende Injektion låter inget vidare) är något som är på bred frammarsch och antalet ramverk för detta på .NET plattformen ökar kontinuerligt. i och med släppet av Enterprise Library 4.0 fick vi även tillgång till Unity. (Jag har hört historier om att det var gänget bakom Codeplex…

2