WCF, Data Services och RIA Services – Vi reder ut begreppen

SOAP Services, WebHttp Services, Data Services, Workflow Services och RIA Services är olika alternativ för att bygga tjänster med WCF. När skall man använda vad? Varför bytte ADO.NET Data Services och .NET RIA Services namn till WCF Data Services respektive WCF RIA Services? Produktgruppen reder ut begreppen här.


Tillbaka till framtiden med REST

Vad är det för skillnad mellan en REST-tjänst och en "vanlig" Webbtjänst? Är REST bättre än SOAP? Hur gör vi för att använda det i våra system? Diskussionen kring REST, eller Representational State Transfer, har på senare tid blommat upp rejält och jag möts lite nu och då av frågorna ovan. Träffar jag istället någon…

2

Windows Azure datalagring – Tables

I min förra artikel skrev jag om hur du kan lagra filer i Windows Azure Blob Storage med hjälp av WCF REST Starter Kit. I Azure Blobs lagrar du som bekant ostrukturerad information som t ex dokument och bilder. Windows Azure Tables är byggt för att erbjuda dig en plats att lagra strukturerad information i…

2