Context/Specification enhetstester

Context/Specification är en alternativ stil att skriva enhetstester enligt. Stilen kan vara ett verktyg i arbetet med att reda ut en komplex flora av enhetstester, samtidigt som den kan ge en tydligare koppling till kravställningen. Läs artikeln i sin helhet här