Att integrationstesta WCF-tjänster

I en tidigare artikel skrev jag hur du kan isolera tjänsteimplementationen för att möjliggöra enhetstestning. Du kommer också behöva testa tjänsten i sin helhet eller åtminstone med flera enheter tillsammans. Att köra manuella tester med hjälp av WCF Service Host och WCF Test Client är ett alternativ för att testa tjänsten i sin helhet. Manuella…


Kom igång med Windows Server AppFabric och Workflow Services

Att bara säga AppFabric bäddar för missförstånd då vi i skrivandets stund har vi två erbjudanden i AppFabric “familjen” med helt skilda förmågor. Windows Server AppFabric är ett tillägg till Windows Server som gör det enklare att bygga, skala och hantera webb- och komposit- applikationer som rullar på IIS. Windows Azure platform AppFabric hjälper dig…