Windows Azure SDK November 2009 ute nu!


I går släppte vi Windows Azure Software Development Kit (November 2009) och Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio (November 2009) samt tillhörande exempel.

Vad är det då som är nytt? Det första vi kan lägga märke till är att förkortningen CTP inte längre finns med i namnen vilket skvallrar som production quality. Bland funktioner som är nya eller förädlade kan nämnas;

 • Möjlighet till kommunikation mellan rollinstanser (SDK)
 • Nya API:er för loggning och hälsokontroll. (SDK)
 • Hantering av SSL certifikat (SDK)
 • Välj vilken typ av virtuell maskin du vill deploya din rollinstans på (SDK)
 • Externa ändpunkter på Worker Roles (SDK)
 • Skriv information till lokalt lagringsutrymme utan att riskera att informationen är borta när rollen startas om (SDK)
 • Ett “riktigt” Storage Client bibliotek för åtkomst till Azure Storage (Tables, Queues och Blobs) (SDK)
 • Förbättrat Development Storage. Inget mer “generate tables”  (SDK) – whoho!
 • Nya rolltyper: F# Worker, ASP.NET MVC 2, WCF Service (VSTools)
 • Stöd för Visual Studio 2010 Beta 2. Även Express. (VSTools)  - sweet!
 • Användargränssnitt för hantering av tjänstemodellen (VSTools)

Så nu är det bara att tanka ned, installera, labba, titta på PDC dragningar nästa vecka för att till slut husera production appar på Windows Azure.

VS2010 Express med Azure Tools

Skip to main content