Windows Azure SDK November 2009 ute nu!

I går släppte vi Windows Azure Software Development Kit (November 2009) och Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio (November 2009) samt tillhörande exempel. Vad är det då som är nytt? Det första vi kan lägga märke till är att förkortningen CTP inte längre finns med i namnen vilket skvallrar som production quality. Bland funktioner…


Kom igång med PHP på Windows Azure

På senare tid har vi på Microsoft introducerat ett antal initiativ för ökad interoperabilitet med PHP.  Det handlar bland annat om drivare för SQL Server, verktyg för att konsumera ADO.NET Data Services resurser och exekvering av PHP i Internet Information Services. Alla dessa är högst relevanta för PHP på Windows Azure men fungerar också lika…


Att enhetstesta WCF-tjänster

Jag möts gång på gång av tappra försök till att “enhetstesta” WCF tjänster där det i själva verket har resulterat i mer eller mindre komplexa integrationstester. Anledningarna till detta har oftast sin grund i att det man byggt nyttjar WCF:s OperationContext eller ServiceSecurityContext för att hämta information från inkommande meddelande eller anropande användare. OperationContext och…


Routing med WCF 4

Att införa en eller flera sk Message Routers i sin tjänsteorienterade lösning görs av olika anledningar. Vanligtvis rör det sig om mer avancerade behov som att kunna brygga mellan protokoll och transport sätt, versionshantera kontrakt, centraliserad säkerhetshantering med mera. Den grundläggande förmågan som Routern har för att möjliggöra allt detta är att inspektera inkommande meddelande…