WCF Best Practices


I mitt förra inlägg skrev jag att jag från nu kommer att skriva på svenska, och så börjar jag med ett inlägg med engelsk rubrik. Hur tänker han nu? - funderar du säkert. Kort och gott känner jag inte till något bra svenskt utryck för just Best Practice. Kanske håller det bli ett försvenskat utryck precis som "managera"?

Skriver jag, eller säger, Best Practice så vet du med största sannolikhet att jag syftar till "konkreta rekommendationer kring hur och vad man bör, respektive inte bör, göra"

I mitt arbete får jag ofta frågor där det undras var man kan läsa sig till hur man bör agera i olika konkreta situationer gällande utveckling med WCF. Vad gäller Best Practices för just WCF använder jag själv ett flertal källor att luta mig tillbaka på. Dessa är listade nedan, dock inte i någon speciell ordning.

 • Juval Löwy från IDesign har skrivit en alldeles lysande bok som behandlar det mesta vad gäller just WCF. Han har fyllt den med konkreta exempel på hur man bör agera i olika situationer. Boken, vars namn är Programming WCF Services, sammanfattar många av dessa rekommendationer i IDesigns WCF Coding Standard vilken är inkluderad som ett appendix till boken.
  Programming WCF Services hos Bokus
  Ladda ned IDesign WCF Coding Standard från IDesign.net
   
 • Windows Communication Foundation 3.5 Unleashed är en bok skriven av Craig McMurtry vilken, precis som Juvals bok, inkluderar ett appendix med konkreta rekommendationer. I övrigt också en mycket bra bok som utan problem läses från pärm till pärm.
  Windows Communication Foundation 3.5 Unleashed hos Bokus
   
 • WCF Security Guidance, från våra vänner på patterns & practices, är uppbyggd kring olika tillämpningsscenarier. För varje scenario beskrivs rekommenderade tillvägagångssätt för hur säkerhet bör hanteras inom ramen för det specifika fallet.
  Finns på Codeplex
   
 • p&p har även en levererat en sk Fabrik vid namn Web Service Software Factory vilken, förutom tillhandahållandet av bland annat Visual Studio automatisering, innehåller en hel del skriven vägledning avseende just arkitektur av webbtjänster.
  WSSF dokumentation
   
 • MSDN innehåller även det ett avsnitt med ett antal konkreta rekommendationer.
  WCF Guidelines and Best Practices på MSDN

 

hälsn Christofer

Skip to main content