Context/Specification enhetstester

Context/Specification är en alternativ stil att skriva enhetstester enligt. Stilen kan vara ett verktyg i arbetet med att reda ut en komplex flora av enhetstester, samtidigt som den kan ge en tydligare koppling till kravställningen. Läs artikeln i sin helhet här


Att integrationstesta WCF-tjänster

I en tidigare artikel skrev jag hur du kan isolera tjänsteimplementationen för att möjliggöra enhetstestning. Du kommer också behöva testa tjänsten i sin helhet eller åtminstone med flera enheter tillsammans. Att köra manuella tester med hjälp av WCF Service Host och WCF Test Client är ett alternativ för att testa tjänsten i sin helhet. Manuella…


Kom igång med Windows Server AppFabric och Workflow Services

Att bara säga AppFabric bäddar för missförstånd då vi i skrivandets stund har vi två erbjudanden i AppFabric “familjen” med helt skilda förmågor. Windows Server AppFabric är ett tillägg till Windows Server som gör det enklare att bygga, skala och hantera webb- och komposit- applikationer som rullar på IIS. Windows Azure platform AppFabric hjälper dig…


Paging with "ActiveRecord for Azure" – The missing Skip()

To get the first N of entities matching your query is really simple with the Data Services Client – you just call the Take() method on your query. But to get the next page of matches is a little more cumbersome since Skip() isn’t supported. The Azure Tables way of doing this is to add…


Mina Visual Studio anpassningar

Väldigt ofta när jag kommer in i ett nytt projekt eller skall demonstrera något vid en presentation så reagerar alltid någon min svarta bakgrund i kodfiler i Visual Studio. Justeringen har jag gjort av den enkla anledningen att mina ögon tycker det är trevligare med ljus text på mörk bakgrund – framför allt om jag…


Windows Azure Guest OS och SDK versioner

Idag släppte Azure teamet version 1.1 av SDK, Azure Tools och Guest OS. Detta innebär att du från och med nu behöver hålla lite koll på vilken version av SDK du använder när du bygger dina tjänster samt vilken version av Guest OS som du ämnar att köra dessa på. På MSDN finns en redogörelse…


Stubs with “ActiveRecord for Azure”

In a previous post I showed how to do basic CRUD operations with my sample ActiveRecord implementation for Windows Azure Tables. The attentive reader probably noticed my use of ASP.NET MVC and static methods on the entity for operations like Find and Delete. Most of the times statics like this are bad when it comes…


WCF, Data Services och RIA Services – Vi reder ut begreppen

SOAP Services, WebHttp Services, Data Services, Workflow Services och RIA Services är olika alternativ för att bygga tjänster med WCF. När skall man använda vad? Varför bytte ADO.NET Data Services och .NET RIA Services namn till WCF Data Services respektive WCF RIA Services? Produktgruppen reder ut begreppen här.


Kom igång med Visual Studio 2010 Beta 2 och Windows Azure

Nu när julen kommer farandes brukar en hel del människor ta några dagar ledigt. Vad kan då passa bättre än att passa på att kanske lära sig något nytt? Visual Studio 2010 Beta 2 släpptes som bekant i oktober månad. Vid den tidpunkten vad den senaste versionen av Windows Azure verktygen för Visual Studio den…


CRUDing with “ActiveRecord for Azure”

In my previous blog post I introduced you to my little experiment – a sample implementation of the ActiveRecord pattern for the Windows Azure Storage system which I call “ActiveRecord for Azure”. (It’s easier to refer to something it it has a name – right?). In this post I want to elaborate a little bit…