How to Use the ADAL .NET library to Call the Microsoft Graph API in a Console Application (Using Authorization Code Flow)

Introduction This post is to show how to use the ADAL .NET library to acquire a token interactively in a console application. It will go through setting up an Azure Active Directory Application, setting up the .net console application, acquiring an access token, and then make a HTTP request using the token acquired from the ADAL…


Microsoft Developer Days 2018, Praha, Bratislava

Zveme vás na technické semináře Microsoft Developer Days 2018 v Praze 12.11. a v Bratislavě 21.11.2018. Formou přednášek, demo příkladů, školení i konzultací 1:1 se naučíte používat moderní technologie v hybridní nebo cloudové infrastruktuře. Zjistíte, co nového pro vývojáře Microsoft připravuje, jak můžete využít partnerských výhod a proč byste měli uvažovat o publikaci vašich aplikací…

3

Azure IOT: IOT Toolkit extension for VS Code

Do you use Microsoft VS code to build applications? Are you a Azure IOT developer? Do you know that using VS code to develop with Azure IOT Hub? Yes, there’s a VS Code extension to develop with Azure IoT Hub. If you didn’t, then dont miss this new episode of the IoT Show. See how…


Simplify extension development with PackageReference and the VSSDK meta package

Visual Studio 2017 version 15.8 made it possible to use the PackageReference syntax to reference NuGet packages in Visual Studio Extensibility (VSIX) projects. This makes it much simpler to reason about NuGet packages and opens the door for having a complete meta package containing the entire VSSDK. Before using PackageReference, here’s what the References node…


Introducing ‘Suggest a Feature’ in Developer Community

Customer feedback is a critical input to help us improve Visual Studio. Up until two years ago, the Visual Studio customer feedback system left room for improvement – customers could use the “send a smile” feature in Visual Studio, but this would result in only coarse-grained feedback such as “I like this” or “I don’t…


Call Remote Assist from your HoloLens App

We annonced, in September 2018, new 1st party Mixed Reality business applications from Microsoft: We recognize that many employees need information in context to apply their knowledge and craft. Not only on a 2-D screen — but information and data in context, at the right place, and at the right time, so employees can produce…

37

Návod jak správně ukončit BizSpark a přejít do MPN

Program Microsoft BizSpark byl uveden téměř před deseti lety jako program pro Startupy. Měl dvě úrovně, i v menší z nich měli začínající společnosti možnost získat zdarma až pět Visual Studio Enterprise licencí na jeden až tři roky, včetně DevTest SW a dalších benefitů a Azure kreditů celkově v objemu až za 27 000$ (150x5x12x3)….


Improving the responsiveness of critical scenarios by updating auto load behavior for extensions

[Update – October 10,2018] Visual Studio 2019 Preview 1 will notify users when an extension is being synchronously auto-loaded. The extension will load and work as normal. Users can see which installed extensions are at risk of not functioning in Visual Studio 2019, 16.1 by doing the following: Open a “Developer Command Prompt for VS…


Výhodný pronájem Visual Studia

Visual Studio Cloud Subscriptions je nový způsob, jak lze výhodně pronajmout DevTest infrastrukturu, IDE nástroje, DevOps prostředí a získat další služby. Vývojářské nástroje jsou nejstarší softwarovou skupinou, kterou společnost Microsoft prodává. Za čtyřicet roků se od prvního interpretu jazyka Basic mnohé změnilo, prodejní modely hlavního vývojářského balíku Visual Studio v posledních deseti letech zůstávaly stejné….


Should I Use Visual Studio 2017 or VS Code For My Next Angular Application?

This post on using Visual Studio to develop Angular applications comes to us from Premier Developer consultant Wael Kdouh. I engage with a lot of our customers that work on Angular applications and I frequently get asked the following question: Should we use Visual Studio 2017 or VS Code for our next application? The short…