How to configure Debug Diagnostic to capture Stack Overflow exceptions

I have just found that one of my colleauges, Spike, posted a nice blog article here explaining how to create a StackOverflowException using .NET Framework. He also explained how to find the root cause of the issue with live debugging using WinDBG. In some of cases, especially where live debugging is not possible, you may…


Debug Diagnostic Tool (DebugDiag) 1.2 is released

Debug Diagnostic Tool (a.k.a. “Debug Diag” or “DebugDiag”) version 1.1 is one of the most popular debugging tools which helps us to collect/analyze crash or hang dumps. However most of the features of the v1.1 is not working on Windows 7 or Windows Server 2008 / R2. Today, we have released Debug Diagnostic 1.2 which works on Windows…

4

Do not collect 32bit process’ dumps with 64bit task manager

What is a dump file? A dump file is a snapshot of a process’ memory written on the disk. You can use a dump file to troubleshoot several issues including crashes, hangs and performance problems. Basically, you collect “crash dumps” if a process quits unexpectadly or “manual dumps” if there is a hang or performance issues with…

6

Free download – PSSCOR2 – New WinDBG extension for debugging .NET 4.0 applications

PSSCOR extension is a debugger extension which is super-set of SOS.DLL. It is used for debugging .NET issues with WinDBG, such as high memory / CPU usage, crashes, etc… We have released PSSCOR2 for .NET 2.0 related issues before and we were using PSSCOR4 for a long time in Microsoft for .NET 4.0 related issues and…

4

PSSCOR2: WinDBG ile .NET debugging (hata ayıklama) için yeni bir extension

Uygulama geliştiricilerin karşılaşmış olduğu uygulamanın beklenmedik şekilde yanıt vermemesi (hang) ya da çökmesi (crash) gibi durumlarda kullanılan yöntemlerden bir tanesi de dump analizidir. Dump dosyası, kısaca uygulamanın işletim sisteminin belleğindeki resminin diske yazılmış halidir. Bir problem sırasında manuel ya da otomatik bir şekilde dump dosyası oluşturulabilir ve dump analizi yapabilen bir uygulama (debugger) içinde sorunun…


ADPlus ile Windows 7 ve Windows 2008 üzerinde dump almak

Herhangi bir process’in “crash” ya da “hang” olması gibi durumlarda problemin nedenini bulabilmek için en güvenilir yollardan bir tanesi ilgili process’in dump’larını almaktır. Dump alınırken kullanabileceğiniz alternatifleriniz arasında Debug Diagnostic Tool ve “Debugging Tools For Windows” ile birlikte gelen ADPlus.vbs script’i vardır. Windows 7 ve Windows Server 2008 üzerinde Debug Diagnostic Tool kullanmak için bir…


WinDBG ve dump analizi – Bölüm 1: WinDBG kurulumu ve temel ayarlar

Geliştirmiş olduğumuz uygulamalarda karşılaştığımız sorunları gidermek için analiz yaparken kullandığımız pek çok faydalı araçtan bir tanesi, “dump analizi” yapmamıza yardımcı olan WinDBG aracıdır.   WinDBG ve dump analizi, oldukça detaylı ve derin olan bir konudur bu yüzden bu yazı serimde kısaca WinDBG’nin kurulumu, konfigürasyonu ve .NET ile geliştirilmiş uygulamalarda yaşanan sorunları gidermede nasıl kullanılacağı hakkında…