Failed Request Tracing kullanarak uzun süren isteklerin dump’ını almak

(Bu makale, http://blogs.msdn.com/b/webtopics/archive/2009/08/04/iis7-and-above-using-freb-to-capture-dumps-for-a-long-running-request.aspx adresinde yayınlanmış olan makalenin Türkçe’sidir – orijinal makale yazarı olan Rakki Muthukumar’dan izin alınmıştır) Dump analizi ile web uygulamalarınızda karşılaşılabilecek performans / hang / crash problemlerine çözüm bulabilirsiniz. Dump toplamak için uygulamanın çalıştığı platforma göre Debug Diagnostic Tool ya da Debugging Tools For Windows gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Örneğin, web uygulamanızın uzun süre…

1

ASP uygulamalarında Access veritabanını korumak

Performans, ölçeklenebilirlik ve yönetimsel açıdan çok tavsiye edilmese de hala bazı küçük projelerde veritabanı olarak Access kullanılmaktadır. Bu gibi durumlarda uygulama geliştiren arkadaşlardan sıkça şu soruyu duymaktayız: “IIS 6.0 altında ASP ile geliştirdiğimiz web sitemizde veritabanı olarak Access kullanıyoruz ve Access veritabanı dosyamızı web sitesinin bir klasöründe tutuyoruz. Bu dosyanın ismini ve hangi klasörde yer…

0

Multithread uygulamalar ve kullanıcı arayüzünün güncellenmesi:

.NET Framework 2.0 uygulamanızda birden fazla thread ile çalıştığınızı varsayalım. Bu thread’ler çalışırken bazen NullReferenceException hatası alıyorsanız ve nedenini bulamıyorsanız, sebebi, thread’lerden birisinin kullanıcı arabirimini güncellemesi olabilir. Kullanıcı arabirimini sadece ana thread içinden güncellemeniz gerekmektedir.   Hangi thread’in neden bu hatayı aldığını bulmak için şu yöntemi deneyebilirsiniz:   Constructor’ınıza Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = true; ifadesini ekleyin ve…

2

WinDBG ve dump analizi – Bölüm 1: WinDBG kurulumu ve temel ayarlar

Geliştirmiş olduğumuz uygulamalarda karşılaştığımız sorunları gidermek için analiz yaparken kullandığımız pek çok faydalı araçtan bir tanesi, “dump analizi” yapmamıza yardımcı olan WinDBG aracıdır.   WinDBG ve dump analizi, oldukça detaylı ve derin olan bir konudur bu yüzden bu yazı serimde kısaca WinDBG’nin kurulumu, konfigürasyonu ve .NET ile geliştirilmiş uygulamalarda yaşanan sorunları gidermede nasıl kullanılacağı hakkında…

0

Klasik ASP içinden .NET dll’lerine erişmek

Cenk’in yazmış olduğu blog’unda belirttiği gibi, Visual Studio 2008 Service Pack 1 ile birlikte, klasik ASP desteği tekrar gelmekte. Bunun en büyük nedeni, hala klasik ASP ile web uygulamaları geliştiriliyor olmasıdır. Ancak, .NET’in yaygınlığını ve kolay kullanılır olmasını da göz önüne alırsak, çok sık karşılaşılan bir senaryo, uygulamaların yavaş yavaş .NET’e taşınmasıdır. Burada da çok…

4

ILDASM ve SuppressIldasmAttribute

MSIL disassembler (ILDASM) aracı, .NET platformu üzerinde geliştirmiş olduğunuz DLL ve EXE assembly’lerinin içindeki kodları gösteren bir uygulamadır. Bu araç, sadece kodları değil, bir assembly içindeki namespace’leri ve tipleri de gösterir. ILDASM aracı, .NET SDK ile birlikte gelmektedir. Ayrıca, VS.NET kurulumundan sonra da VS.NET komut satırından ILDASM.EXE’yi çalıştırabilirsiniz.   Pek çok faydası olan bu aracın…

2