Collecting a memory dump with ProcDump when ASP.NET ISAPI is reported unhealthy or deadlock detected in an ASP.NET application

PROBLEM You are running an ASP.NET application in IIS. You noticed that the worker process shuts down and restarts. At the same time you see one or both of the following events in the event logs: Event ID 2262: ISAPI ‘C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\<version>\aspnet_isapi.dll’ reported itself as unhealthy for the following reason: ‘Deadlock detected’. Event ID 5013: A…


Debug Diagnostic Tool (DebugDiag) 1.2 is released

Debug Diagnostic Tool (a.k.a. “Debug Diag” or “DebugDiag”) version 1.1 is one of the most popular debugging tools which helps us to collect/analyze crash or hang dumps. However most of the features of the v1.1 is not working on Windows 7 or Windows Server 2008 / R2. Today, we have released Debug Diagnostic 1.2 which works on Windows…

4

Do not collect 32bit process’ dumps with 64bit task manager

What is a dump file? A dump file is a snapshot of a process’ memory written on the disk. You can use a dump file to troubleshoot several issues including crashes, hangs and performance problems. Basically, you collect “crash dumps” if a process quits unexpectadly or “manual dumps” if there is a hang or performance issues with…

6

Free download – PSSCOR2 – New WinDBG extension for debugging .NET 4.0 applications

PSSCOR extension is a debugger extension which is super-set of SOS.DLL. It is used for debugging .NET issues with WinDBG, such as high memory / CPU usage, crashes, etc… We have released PSSCOR2 for .NET 2.0 related issues before and we were using PSSCOR4 for a long time in Microsoft for .NET 4.0 related issues and…

4

ASP.NET 2.0 – Session nesneleri SQL Server’da tutulurken yaşanan performans problemi ve çözümü

Eğer ASP.NET 2.0 uygulamalarınzda session nesnelerinizi “Out-Of-Proc” olarak SQL Server’da tutuyorsanız yük altında session database’inde deadlock oluşabilir ve uygulamanızda performans/hang problemleri ile karşılaşabilirsiniz. Bu problem DeleteExpiredSessions stored procedure’ından kaynaklanmaktadır. ASP.NET 4.0’da yeniden düzenlenen ilgili stored procedure ile bu sorun giderilmiştir. ASP.NET 2.0 kullanıcıları ise http://support.microsoft.com/kb/973849 makalesinde anlatıldığı şekilde DeleteExpiredSessions stored procedure’ını güncelleyerek bu problemi giderebilirler. Geçerli olduğu platformlar: ASP.NET 2.0 Referanslar: Deadlock…


WinDBG ve dump analizi – Bölüm 1: WinDBG kurulumu ve temel ayarlar

Geliştirmiş olduğumuz uygulamalarda karşılaştığımız sorunları gidermek için analiz yaparken kullandığımız pek çok faydalı araçtan bir tanesi, “dump analizi” yapmamıza yardımcı olan WinDBG aracıdır.   WinDBG ve dump analizi, oldukça detaylı ve derin olan bir konudur bu yüzden bu yazı serimde kısaca WinDBG’nin kurulumu, konfigürasyonu ve .NET ile geliştirilmiş uygulamalarda yaşanan sorunları gidermede nasıl kullanılacağı hakkında…