Ingen Beta3 av SQL Server 2005

Både bra och dåliga saker har hänt. Den dåliga saken först, Beta3 av SQL Server 2005 uteblir. Den är inte fördröjd utan helt indragen. Nu gör inte detta så mycket för istället så kommer ni som vill testa på SQL Server 2005 att få ta del av fler versioner. Microsoft överger nu egentligen arbetet med…


SQL Server Express 2005 CTP April

Så där, nu finns en ny CTP av SQL Server Express 2005 ute. För dig som har en tidigare version installerad, läs instruktionerna för hur du tar bort den först. Sedan är det bara att ladda ner den nya versionen här: http://lab.msdn.microsoft.com/express/sql/


QA: Datatyper för tid/datum i SQL 2005

Fråga: Jag har läst att SQL Server 2005 kommer ha stöd för datatyperna date, time och utcdatetime. Stämmer det? Svar: Nej, tyvärr så har dessa strykits i listan över ny funktionalitet. Rekommendationen är istället att skapa en egen typer i CLR:en och använda dessa.


QA: Try/Catch i SQL 2005

Fråga: Vid användandet av Try/Catch i SQL Server 2005, kan jag då skräddarsy det felmeddelande som ska skickas tillbaka till klienten även om fel fångas i exempelvis en lagrad procedur? Svar: Ja, när ett fel fångas så finns det fyra funktioner som returnerar information om det fel som uppstått, dessa är: ERROR_NUMBER() ERROR_MESSAGE() ERROR_SEVERITY() ERROR_STATE()…


QA: Spann av rader i SQL 2005

Fråga: I en Oracle-databas så går det att göra följande för att hämta ut en visst spann av rader i ett resultatset: SELECT name FROM MyTable WHERE rownum BETWEEN 100 AND 200; Kommer det att fungera i SQL Server 2005? Svar: Ja, i princip kan man säga. I SQL Server 2005 blir syntaxen inte helt densamma….


Webcasts om SQL Server 2005

Vill du veta mer om SQL Server 2005 så tycker jag definitivt att du ska se de webcasts som görs under april månad. Har du inte möjlighet att delta “live” så finns de för visning efteråt. Kolla in listan nedan: http://www.microsoft.com/events/series/msdnsqlserver2005.mspx


Testa SQL Server 2005

Nu har du möjligheten att testa SQL Server 2005 utan att installera servern på din dator. Följ länken nedan så kan även du laborera med CLR-typer och XML inom några minuter. http://msdn.demoservers.com/login.aspx?group=sql2005