QA: Batch:ar och Reporting Services

Fråga: Vi är i behov av att kunna flytta rapporter och datakällor från en server till en annan. Finns det något smidigare sätt än att ta varje rapport var för sig och ladda upp dem via webbverktyget? Svar: Ja. Det finns en möjlighet att skicka upp batchar med rapporter och datakällor via ett verktyg som…


QA: Datatyper för tid/datum i SQL 2005

Fråga: Jag har läst att SQL Server 2005 kommer ha stöd för datatyperna date, time och utcdatetime. Stämmer det? Svar: Nej, tyvärr så har dessa strykits i listan över ny funktionalitet. Rekommendationen är istället att skapa en egen typer i CLR:en och använda dessa.


QA: Try/Catch i SQL 2005

Fråga: Vid användandet av Try/Catch i SQL Server 2005, kan jag då skräddarsy det felmeddelande som ska skickas tillbaka till klienten även om fel fångas i exempelvis en lagrad procedur? Svar: Ja, när ett fel fångas så finns det fyra funktioner som returnerar information om det fel som uppstått, dessa är: ERROR_NUMBER() ERROR_MESSAGE() ERROR_SEVERITY() ERROR_STATE()…


QA: Spann av rader i SQL 2005

Fråga: I en Oracle-databas så går det att göra följande för att hämta ut en visst spann av rader i ett resultatset: SELECT name FROM MyTable WHERE rownum BETWEEN 100 AND 200; Kommer det att fungera i SQL Server 2005? Svar: Ja, i princip kan man säga. I SQL Server 2005 blir syntaxen inte helt densamma….


QA = Frågor och svar

Som jag skrev tidigare så får vi en del frågor, varav vissa av dem kan vara intresse för en större grupp än endast frågeställaren. I de fall som jag uppfattar frågan att vara av allmänt intresse kommer jag att lägga ut den, i vissa fall något modifierad, med tillhörande svar. När detta sker så prefixar jag rubriken…