QA: Tab Control i ASP.NET 2.0

Fråga: Finns det någon Tab Control i ASP.NET 2.0? Svar: Nej, det gör det inte. Fredrik Normén som är MVP på ASP.NET 2.0 har däremot gjort ett exempel på hur man kan åstadkomma denna kontroll genom att kombinera kontrollerna “Menu” och “Multiview”. Stort tack till Fredrik för detta exempel! Create a TabControl with the Menu control and…


QA: Mobile Controls och ASP.NET 2.0

Fråga: Vad händer med Mobile Controls som fanns för ASP.NET 1.X i den nya versionen ASP.NET 2.0? Svar: Ingenting, det är samma kontroller som används så därför fungerar tidigare applikationer baserat på Mobile Controls utan förändring under ASP.NET 2.0 men som utvecklare kan man dra nytta av fördelarna med .NET Framework 2.0.


QA: SharePoint och Meta-data

Fråga: Idag har vi en filserver med dokument på och en databas med meta-data om dessa dokument. Kan vi istället börja använda SharePoint som dokumentarkiv och nyttja det meta-data vi har idag. Svar: Ja, enklaste sättet att åstadkomma detta är att först importera alla dokument till SharePoint (snabbt gjort med drag’n’drop, fixar även kataloger) därefter…


QA: Versioner av VS2005 och SQL2005 för samexistens

Fråga: Vilka versioner av VS 2005 och SQL2005 kan man installera tillsammans för att inte få krockar pga olika versioner av .NET Framework. Svar: Bortsett från den enkla vägen att vänta ett par veckor på slutversionerna av båda produkterna så finns det egentligen 2 byggen som verkligen är samkörda. Det första bygget är det som…

2

QA: Visual Studio och olika versioner av .NET Framework

Fråga: Kan jag utveckla applikationer baserade på tidigare .NET Framework i Visual Studio 2005? Svar: Det enkla svaret är nej, Visual Studio 2005 är anpassat för .NET Framework 2.0. På samma sätt är VS 2003 anpassat för .NET Framework 1.1 och VS 2002 för .NET Framework 1.0. Det som händer om man försöker öppna en…


QA: Test av Windowsapplikationer i VS 2005

Fråga: Kan jag testa Windowsapplikationer i Visual Studio 2005? Svar: Nej, det finns inget inbyggt stöd för detta i Visual Studio 2005. Fokus har legat på att ta fram bra verktyg för enhetstester och test av webbapplikationer, både funktion och last. I nästa version av Visual Studio så är en av fokuspunkterna att ta fram…


QA: Installation av SQL 2005 och VS 2005

Fråga: Hur ska jag installera SQL 2005 och VS 2005 för att få allt att fungera och alla verktyg dyker upp? Svar: Bra fråga, något som flera mailat mig är att när de installerar SQL 2005 så får de inget administrationsverktyg i form av Management Studio. Detta beror på att man oftast har installerat VS…


QA: HTTP Endpoints och IIS på port 80

Fråga: Är det möjligt att använda port 80 för både IIS:en och HTTP Endpoints i SQL Server 2005? Om jag förstått det hela rätt så använder inte SQL Server 2005 IIS:en för att hantera anrop mot Endpoints. Svar: Ja, om man använder en IIS som i botten använder drivern HTTP.sys. Windows Server 2003 med IIS6…


QA: Generics och User Defined Type

Fråga: Är det möjligt att använda Generics vid skapandet av User Defined Types? Svar: Nej, tyvärr inte. Möjligen i nästa version av SQL Server men sannolikt inte i SQL Server 2005.


QA: CLR-integrationen fungerar inte

Fråga: Jag har skapat en funktion i ett SQL Server projekt i VS 2005. Jag har registrerat den enligt konstens regler men när jag försöker använda den så får jag ett fel som säger att jag inte har rättigheter att köra min funktion. Vad är fel? Svar: Det är inget egentligt fel. Grundkonfigurationen i  SQL…

2