Entity Framework 4 Beta 2

En av de vanligaste frågorna som jag får nären bra bas att stå på  jag träffar ISV:er är hur man ska hantera sin data access framöver. I grund och botten så handlar det i många fall om vilken kontroll man vill ha utifrån hur frågorna skrivs, säkerhet osv. Ser man till en av de tekniker…


Deklarativ programmering med XAML #2

Otroligt, vi har just sett hur man kan bygga en applikation som är baserad på WPF, WCF och WF enbart med XAML i .NET 4.0. Ingen code-behind alls, gränssnitt i XAML, kontrakt och endpoints i XAML och slutligen workflow och aktiviteter i XAML… Skrev jag att deklarativ programmering är framtiden… 🙂

1

Deklarativ programmering med XAML

I snart ett års tid så har jag för de ISV:er jag jobbar med tryckt på vikten att gå över till mer deklarativ programmering. Effekterna är många, men det som tilltalar ISV:er är förenklad förvaltning, snabbare utveckling och agilitet. Men vad är då deklarativ programmering? I stort sett alla utvecklare som idag jobbar med en…


Got a ticket to the moon… PDC08 – Here I come!

Äntligen är allt klart för att jag tillsammans med mina kollegor Anders Wedahl, Johan Lindfors och Daniel Akenine ska kunna närvara i Los Angeles under PDC08. Förväntningarna är skyhöga även från mitt håll och då vet jag en hel del saker som kommer att presenteras men som inte annonserats publikt ännu. Men listan av ämnen…

1

Ett verktyg, ett språk, ett lagringsställe – Nu kommer "Oslo"!

För många som utvecklar på Microsofts plattform så är följande namn något som man känner igen: Don Box Doug Purdy Chris Anderson Frågan är vad dessa tre herrar har gemensamt förutom att vara avlönade på samma arbetsgivare som jag själv? Jo, de har under de tre senaste åren suttit inlåsta och knåpat på något som…

2