Integrera IE9 site pinning i Windows 7 med Adobe Flash

Vad många inte förstått när det gäller möjligheten att “pin:a” ner en web site “taskbar:en” i Windows 7 från IE9 är att allt kan hanteras programmatiskt via Javascript. På det viset kan man enkelt styra vilka olika “actions” man vill ha I sin jumplist eller aktivera en overlay-icon (jfr du får mail I Outlook och…