Deklarativ programmering med XAML #2


Otroligt, vi har just sett hur man kan bygga en applikation som är baserad på WPF, WCF och WF enbart med XAML i .NET 4.0. Ingen code-behind alls, gränssnitt i XAML, kontrakt och endpoints i XAML och slutligen workflow och aktiviteter i XAML...

Skrev jag att deklarativ programmering är framtiden... 🙂

Comments (1)
  1. Peter says:

    Jag förstår fördelarna med deklarativ programmering. Men det finns oxå nackdelar; Den största nackdelen som jag ser det är att det är mycket bökigare att debugga. Hur kommer det se ut framöver?

    Deklarativ programmering känns oxå rörig; Vad finns det för design guidelines? Hur applicerar man patterns?

Comments are closed.

Skip to main content