VS 2008 – Tip of the day


En amerikansk kollega som heter Sara Ford tipsar i sin blog om lika saker i VS 2008. Det rör som allt från nya funktioner till kortkommanden som är användbara.

Bara att lägga till i din RSS-lista...

Sara Ford's WebLog : Visual Studio 2008 Tip of the Day

Comments (0)

Skip to main content