RemoteX och S+S


Ett av de företag som jag har förmånen att få jobba med är RemoteX Technologies. De tillhandahåller ett system för att hantera ärenden inom främst tjänstesektorn där den som utför arbetet mestadels befinner sig utanför det egna kontoret och därmed är i behov av att kunna få och ge information till de interna systemen utan att besöka kontoret för att bli så effektiv som möjligt.

Systemet är en S+S-lösning med en mobil klient för de på fältet och en fet klient för de på kontoret vilka har Offline-stöd i de fall som nätverksåtkomsten är nere. Alltihop driftas centralt av RemoteX för merparten av kunderna.

Vi har producerat en artikel som mer beskriver nyttan av systemet som du kan läsa här:

Referensartikel om RemoteX

Skip to main content