Teknikmånad: OBA


Jag och min kollega Anders Wedahl kommer med start i september att börja köra teknikmånader för dig som ISV. Tanken är att vi ska grotta ner oss i en viss teknik/produkt under månaden och visa på exempel på hur man kan nyttja tekniken i sina produkter, både ur ett affärsmässigt och ett tekniskt perspektiv.

Vi kommer blogga, skapa exempelkod och göra web casts som gör att du kommer kunna ta del av informationen var du än befinner dig.

Under september månad kommer ämnet att vara OBA - Office Business Applications som är ett samlingsnamn för applikationer som bygger på eller använder:

 • VSTO
  • Outlook
  • Word
  • Excel
  • PowerPoint
  • ...
 • Open XML
 • SharePoint 2007
  • WSS
  • MOSS
 • Groove
 • eller andra Office-produkter

Det vi behöver hjälp med från dig som ISV är dock idéer eller förslag på demokod som vi kan skapa som är av allmänt intresse. Lägg en kommentar till denna postning eller skicka mig ett email.

Tack på förhand!

Skip to main content