Windows Vista Sidebar Gadgets på 30 minuter #7


För att se alla postningar om Windows Sidebar Gadgets så klickar du här.


Lokalisering


Sidebar Gadgets stödjer lokalisering fullt ut på samma sätt som andra Windowsapplikationer. Detta innebär att vi kan styra texter osv i en Gadget baserat på vilket språk som användaren har ställt in.

Att inför lokalisering görs enkelt genom att i root-katalogen på en Gadget lägga till en katalog som har namnet på den ”locale” man vill stödja, exempelvis:


en-US
sv-SE

Vill man gruppera olika språk går det också bra, en katalog som heter ”sv” kommer att matcha både ”sv-SE” och ”sv-FI” som val på klientdatorn.

Finns det ingen katalogmatchning så faller man tillbaks till de filer som ligger i root:en på en Gadget. Man måste alltså inte lokalisera för alla språk bara för att man valt att börja med ett… J

Observera: Alla sökvägar i de olika filerna utgår från root-katalogen på en Gadget. Tänk på det när du refererar till exempelvis stylesheets och JavaScript-filer i de lokaliserade filerna.

Skip to main content