Windows Vista Sidebar Gadgets på 30 minuter #2


För att se alla postningar om Windows Sidebar Gadgets så klickar du här.


Var installeras en Gadget


Med Windows Vista följer det med några stycken Gadgets som man direkt kan börja att använda genom att lägga till dem till sin Sidebar. Det intressanta med dessa Gadgets är då de är ZIP-filer så kan man enkelt titta på innehållet i dem och då också lära sig väldigt mycket av hur de är uppbyggda.


För att komma till den katalog där du hittar Gadgets som är förinstallerade så trycker Windows-tangenten + ”r” för att få fram dialogen för att köra ett program och där skriver du:


%programfiles%\Windows Sidebar\Gadgets

När en användare själv lägger till en Gadget så hamnar de i en för användaren unik katalog. Detta innebär att användare inte delar Gadgets med varandra utan att alla har en unik kopia i sin egen profil. De Gadgets som är installerade för en användare ligger i katalogen:


%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets

Återigen kan du köra Windows-tangenten + “r” och skriva in raden ovan för att se de Gadgets som är installerade under din profil och kan även se hur de är uppbyggda.


Är man i behov av att lägga upp Gadgets som alla användare ska kunna lägga till i sin Sidebar så måste en administratör lägga in Gadgeten i följande katalog:


%programfiles%\Windows Sidebar\Shared Gadgets

Comments (4)
  1. Min kollega Dag König påpekade att det kunde vara bra att ha ett inlägg som sammanbinder alla olika postningar

  2. Min kollega Dag König påpekade att det kunde vara bra att ha ett inlägg som sammanbinder alla olika postningar

  3. RSS It All says:

    Min kollega Dag König påpekade att det kunde vara bra att ha ett inlägg som sammanbinder alla olika postningar

  4. För att se alla postningar om Windows Sidebar Gadgets så klickar du här . Min första Gadget I sin enklaste

Comments are closed.

Skip to main content