Community kit för SharePoint


Snubblade just över ett första släpp (fortfarande beta) av ett Community Kit för SharePoint som fritt kan laddas ner och användas.http://sharepoint.microsoft.com/sharepoint/cks/default.aspx

Comments (1)
  1. aaah, intressant surfning en lördagmorgon. Den skall vi ladda ner och testa (om inte frugan stänger av datorn först 🙂

Comments are closed.

Skip to main content