Windows Vista & Power Management


Bygger du applikationer för Windows Vista och tycker att det kan vara bra att hålla koll på när batteriet håller på att ta slut, när det laddas osv så finns det en bra laboration att ladda ner. Den går ganska snabbt att göra och ger dig bra information om hur du kan använda dig av detta i dina applikationer.


Building Energy-Smart Applications for Windows Vista (C#)

Skip to main content