Kodexempel MS Live: VSTO #2


I min andra demonstration går jag igenom den nya menyn "Ribbon". Du finner koden bifogad till denna postning, det finns kommentarer i de olika filerna som beskriver nyheterna vilka bland annat är:  • Stora/små knappar

  • Olika typer av kontroller och layout i Ribbon

  • Använda Microsoft-ikoner

  • Hämta ikon från resursfil

  • Anropa inbyggd funktion som "Öppna nytt dokument" i ett Office-program

  • Andra typer av callbacks

  • Skapa grupper i befintlig flik i Ribbon

Det som inte finns med är möjligheten att helt släcka ner Ribbon och bara ha de flikar du själv definierat. Du kan åstadkomma detta genom att i elementet Ribbon i filen "Ribbon1.xml" lägga till attributet "startFromScratch=true" och sedan köra projektet. Observera att för att få tillbaka menyerna bör du ta bort detta attribut och köra projektet för att kunna använd Word 2007 som vanligt igen.

Demo2 - Word - Ribbon.zip

Skip to main content