Internet Explorer 7 RC1


En nästan färdig version (Release Candidate 1) av Internet Explorer 7 för Windows XP finns nu för nedladdning. Bara att tanka ner och börja testa av dina webbplatser för att se CSS-förändringarna som jag postade här om dagen.

Internet Explorer 7 RC1 (Windows XP SP2)

Comments (1)

  1. MindGem says:

    Do not download IE 7 yet!

    All default text gets fuzzy, out of focus on one my computers but seem fine on the others. If you get unlucky you get the "fuzzy" text and it’s not like you can undo the installation. Warning for this! Let them fix the problem and wait for the final release.

Skip to main content