Har du byggt en smart lösning?


Passa på att anmäla ett bidrag till .NET Awards i så fall. Anmälningstiden går ut den 1:a maj.


Läs mer på http://www.microsoft.com/sverige/partner/Dotnetawards_2006.asp


Skip to main content