QA: Workflow för Compact Framework


Fråga: Kommer Windows Workflow Foundation till Compact Framework?


Svar: Nej, inte som det ser ut just nu. Men eventuellt så kan det komma en version senare, dock är det ännu inte bestämt om utveckling ska ske.

Skip to main content