QA: Workflow för Compact Framework


Fråga: Kommer Windows Workflow Foundation till Compact Framework?


Svar: Nej, inte som det ser ut just nu. Men eventuellt så kan det komma en version senare, dock är det ännu inte bestämt om utveckling ska ske.

Comments (0)

Skip to main content