Presentationer från Microsoft Live 2006 – WF


Under min första presentation introducerar jag Windows Workflow Foundation. WF är ett ramverk för att kunna bygga in system- och arbetsflöden i applikationer.

WF.zip

Skip to main content