ASP.NET 2.0 – Web Deployment Projects Update


Nu har den add-on till Visual Studio 2005 som jag tycker bäst om fått en "refresh". Web Deployment Projects kan nu laddas ner i en ny version som nu också har fungerande substituering av block i web.config för att kunna skilja på utveckling-, test- och produktionsmiljöer och deras inställningar som ofta skiljer sig åt.


Kom ihåg att avinstallera tidigare versioner innan du installerar den nya!


Visual Studio 2005 Web Deployment Projects (Beta V2 Preview)

Skip to main content