Visual Basic 2005 & My.Blogs


I takt med att allt fler börjar blogga växer också intresset att kunna använda och visa RSS-feeds i sina applikationer oberoende av om de är skrivna som WinForms eller som ASP.NET-tillämpningar.

Skriver man sina applikationer i Visual Basic 2005 så kan man nu ladda ner en utökning av namnrymden "My." som hanterar det mesta man vill göra med RSS-feeds. Man får också några exempelapplikationer som visar hur man använder namnrymden, bland annat en add-in till Outlook.

Vill man inte testa direkt själv så finns det en film man kan titta på som visar hur det hela går till.

MSDN TV - Adding Blogging to Your Apps with My.Blogs and Visual Basic 2005
Ladda ner kod

Skip to main content