ASP.NET 2.0 & SQL 2005 hos SWENUG


Den 23:e februari så håller SWENUG (Sweden .NET User Group) en kvällsaktivitet där jag kommer prata om ASP.NET 2.0 och SQL 2005 vilket förhoppningsvis kommer att leda till intressanta diskussioner efter presentationen. Nedan finner du en beskrivning av presentaionen samt en länk till anmälningssidan.

SQL 2005 & ASP.NET 2.0 och hur de passar in i framtidens arkitektur

Med SQL Server 2005 får utvecklaren nya komponenter att jobba med så som CLR-stöd, XML-stöd, web services och ett välutvecklat BI-paket. ASP.NET 2.0 ger utvecklaren tillsammans med VS 2005 helt nya möjligheter till applikationsutveckling. Oberoende av om det är nyutveckling eller förvaltning av tidigare byggda webbappplikationer. Presentationen kommer initialt att visa på de nya teknikerna med både SQL 2005 och ASP.NET 2.0 och sedan hur dessa kan kombineras för att stödja framtidens arkitektur och design. Kan exempelvis SQL Server 2005 agera "Fiefdom"?

Här anmäler du dig.

Skip to main content