Sandlådan växer – ASP.NET 2.0 Profile Provider och SQL


Som jag skrivit om tidigare så har ASP.NET-teamet börjat lämna ut lite användbara verktyg som antingen är add-ons till Visual Studio 2005 eller utökningar av ramverket. Dessa publiceras på en area som kallas SandBoxhttp://www.asp.net.


För dig som vill använda/använder Profile-tjänsten så finns det nu två stycken olika providers man kan ladda ner som är komplement till den som finns i ramverket.


Den första gör det möjligt att spara alla "egenskaper" i profilen på radnivå i klartext i databasen. På detta vis är det enklare att ställa frågor mot datat för att exempelvis få fram statistik om användarna.


Den andra mappar "egenskaperna" i profilen mot inparameters i en valfri lagrad procedur som därmed gör det möjligt att spara ner profildata i vilen struktur man vill i databasen.


Skulle man inte var nöjd med något av de tre ovanstående alternativen så kan man naturligtvis skriva sin egen provider.


ASP.NET 2.0 Table Profile Provider Samples

Skip to main content