Sandlådan växer – ASP.NET 2.0 Profile Provider och SQL


Som jag skrivit om tidigare så har ASP.NET-teamet börjat lämna ut lite användbara verktyg som antingen är add-ons till Visual Studio 2005 eller utökningar av ramverket. Dessa publiceras på en area som kallas SandBoxhttp://www.asp.net.


För dig som vill använda/använder Profile-tjänsten så finns det nu två stycken olika providers man kan ladda ner som är komplement till den som finns i ramverket.


Den första gör det möjligt att spara alla "egenskaper" i profilen på radnivå i klartext i databasen. På detta vis är det enklare att ställa frågor mot datat för att exempelvis få fram statistik om användarna.


Den andra mappar "egenskaperna" i profilen mot inparameters i en valfri lagrad procedur som därmed gör det möjligt att spara ner profildata i vilen struktur man vill i databasen.


Skulle man inte var nöjd med något av de tre ovanstående alternativen så kan man naturligtvis skriva sin egen provider.


ASP.NET 2.0 Table Profile Provider Samples

Comments (0)

Skip to main content