Källkoden till ASP.NET 2.0 Web Admin


En av våra besökare av MSDN Live i höstas, Niklas Lundberg, uppmärksammade mig idag om att källkoden till administrationsverktyget för ASP.NET 2.0 som följer med Visual Studio 2005 finns att tillgå. Under MSDN Live sade jag att det inte gick, men filerna finns faktiskt för genomlysning i följande katalog:


C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ASP.NETWebAdminFiles


Tack Niklas!

Skip to main content