64-bitars versioner av SQL 2000/2005


Fråga: Vilka processorer fungerar 64-bitars versionerna av SQL 2000/2005 på?


Svar: Gällande SQL Server 2000 så fungerar 64-bitars versionen endast på IA64 och inte X64 (som är AMDs arkitektur). Det man kan göra är att köra SQL 2000 32-bitars version på X64 i WOW64-läge.


SQL 2005 fungerar däremot på alla 64-bitars processorer.


För alla installationer gäller att man kör Windows Server 2003 SP1.

Skip to main content