WinFX November CTP


Äntligen ny CTP som också är kompilerad för VS 2005 RTM, dvs nu slipper man ha en uppsättning VPC:er med beta-grejer parallellt med den valiga installationen, yiiihhaaa!!!


Du finner länkar till filerna nedan, se till att installera dem i den ordning de är angivna också för minsta risk till problem.Installationen gick smärtfritt, inga fel alls... 🙂


Nu ska vi börja koda lite...

Skip to main content